Dış Ticaret Mevzuatımız, özellikle Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları ve Uzakdoğu Ülkelerinin Türkiye’nin iç piyasa dengelerini bozan fiyatlarla ürün sevkiyatı yapması sebebiyle korunma önlemlerinin çoğaltılması yoluna gidilmiştir. Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Dış Ticarette Standardizasyon vb. mevzuat işlemleri sürekli olarak değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir. Mevzuat departmanımız bu değişiklikleri en iyi ve en hızlı şekilde takip ederek müşterilerimize bildirmekte ve geniş kapsamlı değişikliklerde de ANC Gümrük Müşavirliği müşterilerine talep halinde eğitim/seminer düzenlemektedir.

 

Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile Gümrük, Dış Ticaret, Tarım, Sağlık ve benzeri kurumların mevzuat değişikliklerini içeren sirküler elektronik posta yoluyla müşterilerimize iletilmektedir.

 

SİGORTA

ANC Gümrük Müşavirliği, belli başlı sigorta kuruluşlarıyla çözüm ortaklığı yaparak eşyanın niteliğini, taşıma koşullarını, varış ülkesi şartlarını iyi analiz etmesi nedeniyle ihracatçı ve ithalatçı müşterilerine ürünlerini hem sağlıklı, hem de ekonomik olarak sigortalamaları konusunda destek vermektedir. Böylece ürünlerin gerek uluslararası, gerekse varış gümrüğünden firma deposuna kadar olan taşımalarda uğrayabileceği zararlar azami düzeyde karşılanmaktadır.

 

PROJE

ANC Gümrük Müşavirliği, dış ticaret firmalarının büyüme yönündeki çabalarına, projeler sunarak destek vermektedir. Dâhilde İşleme İzin Belgesi, Garanti Belgesi, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Kontrol Belgesi vb. avantajlardan yararlanılması için bu izinlerin alınması, firmamızın faaliyetleri arasındadır. Söz konusu belge, izin ve taahhütlerin alınması önemli olup çalışmalarımızın bir parçasıdır.